Visual teaming en leiderschap

De veelheid en snelheid van opeenvolgende ontwikkelingen in de huidige wereld geeft teams sterk de behoefte aan instrumenten om overeind te blijven en succesvol met de tijd mee te kunnen gaan. Visuele power tools geven teams en leiders de mogelijkheid om beter te communiceren, samen te spelen en te presteren.

Visuele tools als metaforen, modellen, meetings, templates, decision (obeya)rooms, roadmaps, visual plans, story-maps en virtual visuals.  Oude werkwijzen staan onder druk en organisaties bestaan steeds meer uit mensen die in meerdere teams zitten. Visuele teams zijn beter in staat om in de huidige werkelijkheid te presteren.

Diensten

  • Visuele teamplaat, teams die hun gezamenlijke opgave in een beeldplaat tekenen
  • Visuele verandering, teams die in samenspel de verandering ontwerpen en uitvoeren
  • Visuele strategie, teams die in slagvaardig samenspel de strategie opzetten
  • Visuele veiligheid, teams die open en veilig de verbinding vinden in de onderstroom
  • Visuele kamer, teams die de big picture aan de muren visualiseren
  • Visuele mindset, teams die hun visuele en contextuele intelligentie benuttenĀ 
  • Visuele structuur, teams die hun innerlijke processen met de sociale structuur verbinden