Visual storytelling

Visual storytelling, graphic recording, is het visueel vastleggen van meetings, sessies, conferenties, presentaties en groepsgesprekken door datgene wat wordt gecommuniceerd te tekenen, bijvoorbeeld op de graphic wall. Big pictures die blijven hangen en bijdragen aan een goede sfeer, een goed geheugen en een goede follow-up.

Alle zintuigen worden ingezet: luisteren, spreken, denken, voelen en dan tekenen. Goede observaties van de big picture én de details. Visual storytelling kan ook digitaal worden gedaan, vooraf, tijdens en erna. Het geeft een grote betekenis aan de gebeurtenis doordat mensen zich gehoord en gezien voelen. Hierdoor is er meer begrip, een grotere actieve deelname en meer kans op vervolgacties. Mensen vinden het ook gewoon leuk en nemen foto’s en bewaren de visuals.

DIENSTEN

  • Big Picture live visualisatie van de bijeenkomst
  • Sketchnoting van de dialogen
  • Mindmapping van de meeting en de acties
  • Metaforen die passen bij de context
  • Storytelling met specifiek klant gemaakte visuals
  • Praatplaten voor interacties met teams of klanten