STEUN BIJ VERANDERING

Hoe verbind je als organisatie, leider en teams de visie, je bestaansrecht, met je kwaliteiten en je dagelijks gedrag? Hoe navigeer je tussen interpersoonlijke aspecten van verandering met ondersteunende items van verandering?

Door je verandering verhaal duidelijk visueel te maken. Door het vliegwiel van teaming in beweging te zetten en te houden. En door de kracht van contextueel leiderschap en visuele power tools te benutten.

We combineren de kracht van beproefde aanpakken. Het Human System Change Framework, het Teaming Vliegwiel voor slagvaardig samenwerken, het Mengpaneel van Contextueel Leiderschap en het 3i-Model van Zie je Big Picture.

Opbrengsten:

  • Geactiveerde bewustwording
  • Verbonden leiders en teams
  • Gezamenlijk gecreëerde mogelijkheden
  • Goede stappen in een nieuwe gedeelde visie
  • Zichtbare acties en nieuwe menselijke verbindingen
  • Geïntegreerde systemen, processen en gedragingen.
  • Blijvende aanpassingskracht en nieuwe cultuur.

AAN DE SLAG: DE EERSTE STAPPEN

Kijken door de zeven lenzen van het Human System Change Framework

Draaien aan het Vliegwiel van Teaming.

Leiderschapsgedrag bij Complexiteit bepalen.

De Big Picture én de details zien, horen en waarderen.

Gas geven, remmen, diep gaan en zichtbaar en bespreekbaar maken

VAN VISIE NAAR TRANSFORMATIE

De regie pakken.

Formuleren en verbeelden van gezamenlijke visie.

Collectieve identiteit, inzichten en initiatieven.

In balans blijven door gezamenlijk te bewegen.

Individuele breinen verbinden tot een team growth mindset.

Zie je BIG PICTURE: CHANGE BEELD

Verander situatie en richting framen met een pakkend verander & visie verhaal.

Met een verander stappenplan het hoe én het pakkend beeld visualiseren.

Verander verhaal vertalen naar team- en persoonlijk verhalen, visualisaties.

Big Picture koppelen aan een adaptieve visuele Roadmap.