team prestatie en samenspel

Hoe werk je als team(s) slagvaardiger samen? Hoe heb je als team(s) zicht op het geheel en de bijzonderheden?

Door het vliegwiel van teaming in beweging te zetten en te houden. En door de kracht van visuele power tools te benutten.

We combineren de kracht van beproefde aanpakken, de impact van visualisatie transformatie en slagvaardig samenwerken in teaming.

Opbrengsten:

  • Anders samenwerken
  • Verbinding
  • Goede besluitvorming
  • Fun en productiviteit
  • Zichtbaar resultaat

visuele team power tools

Draaien aan het vliegwiel van Teaming.

Kijken door de zeven visuele lenzen.

Zien, horen en waarderen.

Gas geven, remmen en visueel maken.

Diep gaan en zichtbaar en bespreekbaar maken.

succesvolle team transformatie

De regie pakken.

Formuleren en verbeelden van gezamenlijke visie.

Collectieve identiteit, inzichten en initiatieven.

In balans blijven door gezamenlijk te bewegen.

Individuele breinen verbinden tot een team growth mindset.

pakkend teambeeld: team big picture

Team situatie en richting framen met een pakkend teambeeld.

Met de power van het collectieve brein een Team Big Picture framen en maken.

Met een team stappenplan het hoe én het pakkend beeld visualiseren.

Teamleden visualiseren eerst hun persoonlijk verhaal.

Het team maakt vervolgens samen de Team Big Picture.