Masterclass Teaming design

Hoe activeer je mensen en krijg je ze in beweging? Hoe transformeer je je opgave succesvol?

Met deze masterclass ga je met een growth mindset naar een benefit mindset door je opgave succesvol te transformeren.

Je werkt met framing, facilitatie, leiderschap en visualisatie tools en skills. Voor jou als leider, team of facilitator.

Jouw (in company) masterclass wordt op maat gemaakt voor de opgave waar je voor staat. Wordt uitgevoerd met experts vanuit mijn netwerk.

Opbrengsten:

 • Kunnen faciliteren
 • Kunnen framen
 • Kunnen visualiseren
 • Team leiderschap
 • Team resultaat
 • Team visie

Big Picture én details tekenen

Je leert:

 • De basisstappen van het zakelijk tekenen bij meetings, teams en leiderschap.
 • Bewust zijn van het gehele plaatje, de context, de content en het gedrag.
 • Je framing en design teaming laten gezien als een proces: een creatief proces, een waarnemingsproces en een doen-proces.

team leiderschap faciliteren

Je leert:

 • Heldere stappen voor gedeeld leiderschap in je team.
 • Analyses maken en meetings met besluiten en teams met resultaten faciliteren. Willen, kunnen en doen.
 • De kracht van de vier energiestromen kennen: aandacht, emotie, informatie en uitvoering.
 • Te bewegen en te balanceren tussen vrijheid en gebondenheid.
 • Hiermee je contextuele en visuele intelligentie te vergroten en te visualiseren.

Het onzichtbare visueel maken

Je leert:

 • Als leider, facilitator en teamlid een dynamische interactie te creëren tussen jou, het witte papier en de deelnemers.
 • Snel, groot en live tekenen, waarbij mensen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Het 60.000 x sneller te verwerken.
 • De vier niveaus van gesprekken te visualiseren, van oppervlakkig tot en met de diepere bron. Hoofden, harten, zielen en bewegingen zichtbaar maken.

Obeya ruimte voor de Big Picture

Je leert:

 • Een grote ruimte, ook wel Obeya genoemd, in te richten waar de Big Picture in de bovenstroom én vooral ook de onderstroom zichtbaar wordt.
 • Zo heb je altijd als team een gezamenlijk beeld van waar je staat en van wat je hebt te doen.
 • Je te focussen op de complete mens en de gewenste resultaten om deze zichtbaar te kunnen maken.
 • Samen gericht werken aan de teamvisie en de gedragsverandering.
 • Een  ‘secure base’ voor mensen te creëren, waar de onderstroom ‘blijft hangen’ én aan wordt gewerkt. Je werkt met vaste routines in deze ruimte.