TOWNHALL SESSIE TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME

Geef elkaar de ruimte, Geef elkaar kansen, Op weg naar meer gelijkheid. Dit is allemaal aan bod gekomen tijdens de Townhall sessie met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, de heer Rabin Baldewsing. De NCDR heeft als motto: gedreven door gelijkwaardigheid en samen voor inclusie.

Ander interessante sprekers en beantwoorders waren Prof. Dr. Gloria Wekker, emeritus hoogleraar Gender en Etniciteit aan de UU, de heer Rafiq Friperson, docent economie en promovendus aan de VU, met het thema kansengelijkheid in het onderwijs, en mevrouw Vayhishta Miskin, portefeuillehouder diversiteit en inclusie, de lokale organisaties en bewoners van stadsdeel Zuidoost. De Townhall sessie werd energiek geleid door stadsdeelvoorzitter, mevrouw Tanja Jadnanansing.

Het doel van deze sessie was om te horen wat er leeft onder de bewoners in Zuidoost. Maar vooral werd er met elkaar van gedachten gewisseld over wat er precies nodig is voor verbetering van de positie van de bewoners. De gedeelde meningen waren van onmisbare waarde voor deze sessie. Ervaringen werden gedeeld en meegemaakte vormen van ongelijkheid van de aanwezige mensen werden genoemd. Het gaf een goede inkijk en inzicht van discriminatie en racisme in Zuidoost. En er werden concrete oplossingsrichtingen aangereikt om tot concrete stappen te komen. Een aantal signalen zijn door Rabin Baldewsing geprioriteerd en hij gaat deze in zijn rol als aanjager en verbinder verder oppakken.

Ik mocht de Townhall sessie met 150 aanwezigen visueel vastleggen.

Plaats een reactie