Facilitatie en visualisatie Marktconsultatie Buiksloterham

Een flinke opkomst 21 maart bij de #Marktconsultatie #Buiksloterham met 60 geïnteresseerde aannemers en ingenieursbureau’s. Hierbij is de visie, ambitie, komende civiele #projecten en uitdagingen gepresenteerd samen met de #marktstrategie voor de Buiksloterham op welke wijze samen met de markt deze projecten op te willen pakken. Na de presentatie zijn vanuit de opdrachtgevende organisatie (#MarianneSteenhagen#EwoutUrbach en #GidoLaeven) in gesprek gegaan met #MalcolmAalstein die hen een aantal scherpe vragen heeft gesteld over hun ambitie (#circulair&duurzaam), mate van ruimte voor out of the box denken en verwachtingen vanuit de Buiksloterham. Met roulerende groepjes van marktpartijen zijn de aanwezigen aan de hand van #6vraagstukken met tafelbegeleiders in gesprek gegaan en #feedback opgehaald over #LangdurigeSamenwerking die gingen over voorwaarden, uitdagingen, oplossingsrichtingen, meerwaarde, voor- en nadelen en wijze van selecteren voor de het vervolg en op de markt zetten van de projecten. 
Verwachting is dat na de zomer wordt gestart met de aanbesteding van het eerste cluster project de Westelijke Ontsluiting. wordt vervolgd!

Ik heb de bijeenkomst gefaciliteerd met de werkvorm World Cafe en alle opbrengsten gevisualiseerd in de Big Picture.

Plaats een reactie